your key success partner
Sjedište

HORIZONT nekretnine d.o.o.
Ferhadija 15 (Stakleni Grad)
71000 Sarajevo
BIH

nekretnine@horizont.ba
+387 33 208 652 (tel)
+387 33 203 999 (fax)

Agent (bosanski/hrvatski)

Muris Drakovac
+387 61 365 990
muris.drakovac@horizont.ba
+387 62 422 257