your key success partner

Zahvaljujući vlastitim iskusnim kadrovima kao i stručnim saradnicima u Francuskoj, Belgiji, Švicarskoj i Luxemburgu, « Horizont » d.o.o. raspolaže širokim poljem djelovanja kojima pokriva skoro sve ekonomske i tržišne oblasti na području država francuskog govornog područja i država bivše Jugoslavije a posebno Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Usluge koje nudi « Horizont » d.o.o. svrstavaju se u četiri kategorije :

Outsourcing Import/Export

« Horizont » d.o.o. pomaže firmama sa područja bivše Jugoslavije da efikasno razviju i povećaju izvoz roba i proizvoda iz vlastitog programa u države EU, a posebno Belgiju, Francusku, Švicarsku i Luxembourg. « Horizont » d.o.o. preuzima razvoj cijelog projekta izvoza, što podrazumijeva razvoj marketinga na internacionalnom planu, razvoj distribucijske mreže te aktivnosti vezane za strategijske i logističke odluke. Preduzeća i firme sa područja bivše Jugoslavije koje izvoze robu često se susreću sa brojnim preprekama uslovljenim nedostatkom informacija i nerazumijevanjem organizacije tržišta u državama članicama EU. « Horizont » d.o.o. prkuplja sve neophodne informacije koje će omogućiti Proizvođaču da prevaziđe sve administrativne, pravne i komercijalne prepreke za izvoz vlastitih proizvoda. Suradnjom sa « Horizont»-om  Proizvođacu je ostalo samo da se usredsredi na svoju proizvodnu djelatnost i svoje operativne zadatke.

Figure D
Business development:

« Horizont » d.o.o. nudi standardne usluge konsaltinga, ali istovremeno je prvi glavni saradnik i zastupnik poslovnih projekata u smislu da aktivno učestvuje u cijeloj implementaciji projekata do konačne realizacije, dajući kvalifikovane informacije i stručnu pomoć u oba regiona.

Veliki broj stranih investitora, poslovnih ljudi i firmi imaju velike poteškoće za implementaciju svojih poslovnih projekta na tržištu zemalja bivše Jugoslavije. Neke firme su napravile fatalne greške zbog nedovoljnog poznavanja specifičnosti tržišta zemalja bivše Jugoslavije uslovljenog lokalnim pravnim propisima, političkim i kulturološkim strukturama.

Figure B

Poznavajuči jako dobro strukturu tržišta, sa svojom ekipom stručnjaka i svojim ključnim partnerima, « Horizont » d.o.o. značajno povečava procenat uspjeha za implementaciju projekata u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Figure C

Suradnja « Horizont»-a ne prestaje sa samom implementacijom i postavkom projekta. Dostojan svog imena, « Horizont » d.o.o. prati razvoj firme i projekta u dogoročnom periodu i nastavlja saradnju sa svoim klientima.

Institucijski projekti

« Horizont » d.o.o. pomaže i aktivno učestvuje u realizaciji privatnih i institucijskih projekata velikih razmjera, nudi konkretna organizacijska i logistička rješenja za kompletnu implementaciju projekata. Primjeri: ustupanje/koncesija hidro-elektrane, privatizacije javnih preduzeća, uspostavljanje novih financijskih organizama… Zahvaljujući suradnji sa finansijskim stručnjacima iz Luxemburga i Velike Britanije, « Horizont » d.o.o. nudi i adekvatna finansijska rješenja skladna projektu.

Finansijski i ekonomski savjeti

Danas su firme suočene sa vrlo kompleksnim uslovima rada u sredinama svog poslovnog djelovanja, jer tržišta direktno zavise od uzajamnog odnosa različitih sfera društva i globalnih svjetskih događanja. « Horizont » d.o.o. sa svojom mrežom stručnjaka i partnera u Luxemburgu u kratkom roku pruža konsultantske usluge u ekononomskom i finansijskom domenu, daje odgovore na vrlo precizna pitanja koja se odnose na evoluciju finansijskog tržišta i globalnu ekonomiju te preporučuje adekvatno i efikasno rješenje prema potrebama.

Sjedište

HORIZONT consulting d.o.o.
Ferhadija 15 (Stakleni Grad)
71000 Sarajevo
BIH

info@horizont.ba
+387 33 208 652 (tel)
+387 33 203 999 (fax)

Business Consultant (bosanski/hrvatski)

Kasim BOROVINA
kasim.borovina@horizont.ba
+387 61 159 213